O NAS

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów proponujemy rozwiązania poprawiające płynność finansową poprzez windykację i wykup wierzytelności, zapewniając wysoki profesjonalizm i zachowanie wysokich standardów etycznych.

Raport jest jednym z czołowych podmiotów branży windykacyjnej cechującym się dużą innowacyjnością i dynamiką rozwoju. Raport zarządza spółkami celowymi Grupy Raport, które działają w ramach Forum XX Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Funkcjonowanie Grupy zwiększa możliwość finansowania zakupów pakietów wierzytelności dzięki wykorzystanej optymalizacji podatkowej i wzrostu wartości Spółek.

PLAN POŁĄCZENIA

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA „RAPORT” S.A. Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE ORAZ JOOPSTONE INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI NA CYPRZE

Zarząd spółki „RAPORT” spółka akcyjna z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Andersa 22, 75-015 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000192029, działając na podstawie art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2016 roku między „RAPORT” S.A siedzibą w Koszalinie jako Spółką Przejmującą oraz JOOPSTONE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr – jako Spółką Przejmowaną

Pobierz dokument

Raport zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 września 2012r. Jako serwiser, prowadzący windykację wierzytelności oraz ich wycenę, zobowiązany jest do postępowania z ściśle zatwierdzonymi procedurami i odrębną umową z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych celem zapewnienia efektywnego działania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa inwestorów.

Decyzja: KNF z dnia 24 września 2012r.

Pobierz

Sytem Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowane przez BSI British Standards Institution, gwarantują naszym Klientom profesjonalną obsługę.
Raport jako pierwsza firma windykacyjna uzyskała certyfikat Bezpieczeństwa Informacji.

Certyfikat ISO 9001:2015: FS 506312 ważny do 01/12/2023

Pobierz

Certyfikat ISO 27001:2013: FS 532380 ważny do 09/11/2022

Pobierz

Grupa Raport współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów, publikując w rejestrze dane swoich dłużników.
Przekazanie danych dłużników do KRD, skutecznie utrudnia dostęp do kredytów, pożyczek a także usług telekomunikacyjnych.

Raport S.A. jest w gronie członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i stosuje się do zasad etycznej windykacji zgodnie z kodeksem Zasad Dobrych Praktyk.

Zasady dobrych praktyk

Sprawdź

Wniosek do komisji etyki

Sprawdź

Certyfikat ZPF

Pobierz

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Hubert Duda
prezes zarządu
Marek Jeleń
wiceprezes zarządu
dyrektor operacyjny
Jacek Cuper
wiceprezes zarządu

dyrektor finansowy

RADA NADZORCZA

Wiesław Oleś
przewodniczący
Tomasz Baran
wiceprzewodniczący
Jakub Tropiło
Witold Obszyński