Historia

Obligacje

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 31.12.2017 r. wynosi 37 292 404,16 zł

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 31.12.2017 r. wynosi 31 365 930,66 zł

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 30.06.2017 r. wynosi 34 745 366,07 zł