Historia

Obligacje

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F na dzień 30.06.2017 r. wynosi 34 745 366,07 zł